La transparència com a valor fonamental

A la nostra pàgina de transparència, ens comprometem a proporcionar informació clara i accessible sobre les nostres polítiques, procediments i pràctiques. Creiem que és important que els nostres pacients i els seus éssers estimats estiguin informats sobre com treballem per oferir atenció mèdica d'alta qualitat i segura.

Contractació Pública

L'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA) és una entitat que forma part del sector públic, donat que el seu capital social pertany íntegrament a l'Ajuntament d'Amposta,així doncs les seves contractacions es troben subjectes a la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2024/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), essent considerada un poder adjudicador, però no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el seu règim d'aplicació de la LCSP.

El perfil del Contractant de l'HCA es troba a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, on es troba tota la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes de l'entitat, així com altres dades rellevant per als licitadors.

Perfil del contractant

Informació institucional

Actualment, L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M és una societat anònima municipal, el capital íntegre de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament d’Amposta, del qual també en té la condició de mitjà propi i servei tècnic.
Aquesta societat mercantil fou creada per l’Ajuntament d’Amposta i constituïda l’any 1990, amb la denominació “Societat Anònima Municipal de Gestió de Sanitat i Serveis Socials” (SAMGSISS), la qual tenia per objecte la prestació i la gestió dels serveis sociosanitaris i de residències de gent gran.

Més informació

Unitat d'Atenció a la Persona Atesa

La Unitat d'Atenció a la Persona Atesa està situada al vestíbul de l'hospital i l'horari d'atenció és de 9 a 14h de dilluns a divendres.

Els objectius principals són:

- Vetllar pel compliment dels drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut, l'atenció sanitària i la documentació clínica.

- Establir una comunicació entre els professionals i els ciutadans amb la finalitat d'aconseguir la millora de l'atenció.

Rep i atén les seves opinions, suggeriments, queixes/reclamacions i agraïments derivades de l'assistència rebuda a l'hospital. Col·labora amb les comissions, grups de treball relacionats amb l'augment de la qualitat assistencial

A través de la unitat d'Atenció a la Persona Atesa podreu realitzar els següents tràmits:

- Sol·licitud de còpia de la història clínica o documentació sanitària.

- Reclamacions, suggeriments o agraïments.

- Sol·licitud de segona opinió mèdica segons el Decret 125/2007 de 5 de juny, article 3.

- Validació de Prescripció d’Article Ortopèdic (PAO).

- Resposta de requeriments judicials i policials.

- Gestió de les derivacions de proves i visites a altres centres.

Des de l'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre tràfic a la web. Pot acceptar totes les cookies clicant al botó "ACCEPTAR TOTES LES COOKIES" o acceptar únicament les cookies tècniques clicant el botó "REBUTJAR". Clica AQUÍ. Per a més informació.