El Servei d’Urgències del Montsià té com a objectiu principal apropar i oferir una atenció primària d’urgències a la comarca del Montsià, amb un elevat poder d’autonomia, resolució i autosuficiència. Pretén millorar la connexió entre xarxes assistencials de la mateixa demarcació i evitar desplaçaments innecessaris per a una població que no requereix l’ingrés hospitalari.