Els nostres serveis

Ens ocupem de tu, a l'Hospital Comarcal d'Amposta comptem amb les especialitats mèdiques següents per oferir-te una atenció completa.

Servei d'urgències i emergències

El nostre Servei d'Urgències i Emergències està dedicat a atendre les vostres necessitats mèdiques urgents amb una atenció integral i continua les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, per a persones adultes i amb edat pediàtrica de la Comarca del Montsià.

Servei de consultes externes

A l’àrea de consultes externes s’atenen a persones que precisen d’atenció mèdica especialitzada (visites i/o proves) i atenció mèdica general per a visites privades (inclou mútues, socis i persones que sol·liciten atenció privada).

Servei quirúrgic

L’àrea quirúrgica té com a missió proporcionar una atenció segura i de qualitat durant el vostre procés quirúrgic. Comptem amb un equip d'experts compromesos a oferir-vos la millor assistència i garantir el vostre benestar durant tot el procés.

Servei d'hospitalització

El servei d'hospitalització compta amb un total de 96 llits distribuïts en quatre unitats. Disposem d'un equip multidisciplinari que inclou professionals mèdics especialistes, d'infermeria, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional i de treball social, i que treballa conjuntament per aconseguir i donar una assistència sanitària de qualitat.

Serveis de suport assistencial

Els serveis de suport assistencial són una part essencial de l'atenció sanitària que oferim a l'Hospital. Aquests serveis ajuden a proporcionar el suport integral a les persones que atenem i millorar la seva experiència durant la seva estada a l'hospital. El nostre hospital disposa d’una àmplia gamma de serveis de suport assistencial per a satisfer les necessitats de les persones que atenem en diferents àrees. Aquests serveis inclouen:

L'Hospital de dia de malalties neuro-degeneratives és un servei especialitzat ubicat a La Ràpita, que ofereix atenció específica a les persones que pateixen malalties com la malaltia de Parkinson i trastorns del moviment, dèficit cognitiu lleu i demències, esclerosi múltiple i ictus. El nostre enfocament interdisciplinari permet proporcionar als pacients tractaments integrals amb objectius terapèutics clars.

El nostre equip multidisciplinari està format per professionals qualificats en diferents àrees, incloent un metge especialista en rehabilitació, un psicòleg especialista en neuropsicologia, un fisioterapeuta i un terapeuta ocupacional. Treballem conjuntament per proporcionar als pacients una atenció completa i personalitzada.

El Servei de rehabilitació i logopèdia té com a objectiu principal ajudar les persones a recuperar-se de lesions i malalties, millorar la seva mobilitat, reduir el dolor i millorar la seva qualitat de vida en general. Amb un equip multidisciplinari, que inclou professionals mèdics especialistes en rehabilitació, fisioterapeutes i logopedes, establim un pla terapèutic personalitzat per a cada pacient, adaptant-lo segons l'evolució de la lesió. El nostre objectiu és millorar i recuperar l'autonomia prèvia perquè els pacients puguin realitzar les seves activitats diàries amb normalitat.

Oferim atenció tant de forma ambulatòria als nostres centres d'Amposta, La Sènia, Alcanar i La Ràpita, com a domicili, adaptant-nos a les necessitats del pacient. A més, realitzem la valoració, el seguiment i el tractament de les persones ingressades que necessiten un tractament rehabilitador. Quan el pacient és donat d'alta hospitalària, continuem el tractament de forma ambulatòria o a domicili, per assegurar-nos que es continua la seva recuperació de manera adequada.

El servei de diagnòstic per imatge és essencial per proporcionar diagnòstics precisos i oportuns mitjançant la captura i interpretació d'imatges mèdiques. El nostre equip està compost per professionals mèdics especialistes en radiologia, infermeres especialitzades i tècnics en diagnòstic per la imatge que treballen conjuntament per ajudar als professionals de la salut a diagnosticar malalties i planificar un tractament adequat.

Comptem amb aparells d'última generació que ens situen a l'avantguarda en termes de qualitat d'imatge, rapidesa i comoditat durant les proves, garantint la seguretat tant del pacient com dels professionals que les realitzen.

El nostre servei de diagnòstic per imatge ofereix una àmplia gamma de serveis i utilitza els següents aparells:

  • Radiologia simple, programada i urgent.
  • Radiologia contrastada.
  • Mamografia per al Programa Contra el Càncer de Mama i mamografies diagnòstiques.
  • Ecografies.
  • Tomografia Computaritzada (TAC) urgent i programada.
  • Ressonància Magnètica.


Amb aquests recursos, estem compromesos a proporcionar un diagnòstic precís i eficient que ajudi a guiar el tractament i millorar la salut dels pacients.

El nostre laboratori cobreix les necessitats analítiques de l'hospital, oferint serveis tant d'urgències com de rutina programada.

El laboratori consta de diverses àrees especialitzades, incloent la Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Serologia, Microbiologia i el Servei de Transfusió. Cada àrea té un equip dedicat de facultatius especialistes, tècnics especialistes de Laboratori de diagnòstic clínic i personal administratiu de suport, treballant conjuntament per proporcionar resultats precisos i fiables.

Com a part del nostre compromís amb la millora contínua, la seguretat del pacient i la qualitat del nostre treball, disposem de la Certificació ISO 9001:2015 per a les activitats de Servei de Laboratori d'anàlisis clíniques i Servei de Transfusions. Aquesta certificació és renovada anualment des de l'any 2013, demostrant el nostre rigor i dedicació a l'excel·lència en el servei.

El Servei de Farmàcia és un servei central de gestió del medicament i de suport clínic. Des de la nostra Farmàcia es gestiona la logística del medicament, la gestió clínica de la farmacoteràpia i la distribució i dispensació de medicaments, tant a persones ingressades com aquelles que requereixen medicaments d'ús hospitalari o altres medicaments no disponibles en farmàcies i oficines de farmàcia sense estoc de determinats medicaments.

Entre d'altres tasques, també ofereix informació sobre medicaments i atenció farmacèutica, i s'ocupa de la farmacovigilància, la seguretat clínica i la qualitat assistencial.

L'equip del Servei de Farmàcia està format per facultatius especialistes i tècnics especialistes de farmàcia i parafarmàcia. A través de la seva experiència i coneixement, treballen de manera coordinada per assegurar una gestió adequada del medicament i proporcionar un suport clínic integral als pacients.

El nostre equip de treball social està disponible per ajudar els pacients i les seves famílies a afrontar les dificultats emocionals, socials i econòmiques relacionades amb la seva situació. Oferim orientació, suport i recursos per ajudar a resoldre problemes i millorar la qualitat de vida de les persones que atenem.

El Servei d'Admissió de Pacients de l'hospital és el punt d'entrada per a tots els pacients que requereixen atenció mèdica. La seva missió és gestionar de manera eficient i acollidora el procés d'admissió i la gestió de les cites de les persones que atenem.

L'equip d'admissió de pacients està format per professionals qualificats i atents, que ofereixen una atenció personalitzada i responen a les necessitats dels nostres pacients i els seus acompanyants. Treballen de manera coordinada amb els altres departaments de l'hospital per garantir l'atenció assistencial.

La Unitat d'Atenció a les persones ateses de l'hospital és un servei especialitzat que té com a finalitat principal proporcionar una atenció personalitzada i de qualitat als pacients i els seus familiars. Aquesta unitat és el punt de contacte principal per a les consultes, les queixes, els suggeriments i les necessitats dels usuaris de l'hospital.

La Unitat té com a principis fonamentals la transparència, la confidencialitat, la empatia i la qualitat en el servei. El personal de la Unitat està altament qualificat per a gestionar situacions diverses i complexes, mantenint sempre una actitud empàtica i compromesa amb el pacient.

Les nostres especialitats

En el Servei d'Alergologia aconseguim la missió de tenir cura de les persones amb malalties al·lèrgiques i de millorar la seva qualitat de vida, d'acord amb les necessitats i, també, les decisions. La clau per aconseguir-ho és una atenció integral. Treballem per avançar al màxim en els diagnòstics i oferir tractaments personalitzats.

La especialitat d’anestesiologia s'encarrega de la prevenció, diagnòstic i tractament del dolor i de la gestió de l'anestèsia durant les intervencions quirúrgiques i altres procediments mèdics.

L’especialitat d'Aparell Digestiu es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del tracte digestiu, incloent-hi l'estómac, el fetge, la vesícula biliar, el pàncrees i l'intestí.

L’especialitat de cardiologia es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del cor i dels vasos sanguinis.

L’especialitat de cirurgia general tracta les malalties i les lesions que requereixen tractament quirúrgic, en tot el cos, excepte el sistema nerviós, els ossos i les articulacions.

L’especialitat de Cirurgia ortopèdica i traumatologia es dedica al tractament quirúrgic de les malalties i les lesions del sistema múscul-esquelètic, incloent-hi els ossos, les articulacions, els lligaments, els músculs i els nervis.

És un servei que respon i assessora  en dilemes ètico-clínics plantejats pels professionals assistencials, pacients, familiars de pacients i usuaris en general. La consultoria formula recomanacions, fonamentades des del punt de vista ètic, per facilitar la presa de decisions clíniques. La consulta més demandada per part dels usuaris fa referència a l’assessorament en la confecció del Document de Voluntats Anticipades.

La consulta d'infermeria és una especialitat que ofereix serveis de salut bàsics, que inclouen l'atenció a les persones amb malalties agudes o cròniques, la promoció de la salut, la prevenció de malalties i la gestió dels tractaments mèdics. Els professionals d'infermeria poden realitzar exàmens mèdics, administrar medicaments, ajudar a les persones a fer front a les malalties i donar consells sobre hàbits de vida saludables. A més, els professionals d'infermeria treballen de forma estreta amb altres professionals de la salut per proporcionar una atenció integral i coordinada als pacients.

L’especialitat de Dermatologia es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de la pell, les ungles i els cabells.

L’especialitat de Ginecologia es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties del sistema reproductor femení. L’Obstetrícia es la part de la especialitzat que s’ocupa de l’atenció a la dona en l’embaràs, part i puerperi.

L’especialitat de Medicina interna es dedica al diagnòstic i tractament de les malalties dels òrgans interns del cos, com ara el cor, els pulmons, els ronyons i el sistema digestiu.

L'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària és una àrea de la medicina que se centra en l'atenció integral de les persones i les seves famílies. El metge de família fa prevenció, diagnostica i tracta una àmplia gamma de problemes de salut comuns i complexos, i si és necessari, remet els pacients als especialistes corresponents.

El servei de nutrició i dietètica s'encarrega de garantir que les persones rebin una alimentació adequada a les seves necessitats, prevenir i tractar problemes nutricionals i educant-los sobre la nutrició a ells i a les seves famílies.

Especialitat mèdica que es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i les afeccions oculars.

Especialitat mèdica que es dedica al diagnòstic i tractament de les malalties dels orelles, el nas i la gola, incloent-hi la cirurgia de les afeccions de les vies respiratòries superiors.

L’especialitat de pediatria es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i les afeccions que afecten els nens, des del naixement fins a l'adolescència.

L'especialitat de pneumologia es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties dels pulmons i el sistema respiratori.

La reumatologia és una especialitat mèdica que es dedica al diagnòstic i tractament de les malalties que afecten les articulacions, els ossos, els músculs i els teixits connectius del cos. Les malalties reumàtiques poden incloure l'artritis, la fibromiàlgia, el lupus i l’osteoporosi, entre altres. Els reumatòlegs utilitzen una combinació de medicaments, teràpia física i altres intervencions per alleujar els símptomes, prevenir danys als teixits i millorar la qualitat de vida dels pacients.

La rehabilitació és una especialitat mèdica que es dedica a ajudar les persones a recuperar la seva funcionalitat després d'haver patit una lesió, malaltia o discapacitat.

La urologia és una especialitat mèdica que es dedica a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties que afecten les vies urinàries i el sistema reproductor masculí. Això inclou problemes com la infecció de les vies urinàries, les pedres als ronyons, la prostatitis i el càncer de pròstata, entre altres. Els uròlegs fan ús d’una combinació de medicaments, cirurgia i altres intervencions per tractar les malalties urològiques i millorar la qualitat de vida dels pacients.

La vigilància de la salut és una especialitat que es dedica a la prevenció i detecció precoç de les malalties a través d'exàmens mèdics regulars i altres procediments de diagnòstic. Això pot incloure el control de la salut de les persones en llocs de treball amb riscos laborals, el seguiment de la salut infantil i altres serveis per a la detecció precoç de malalties com el càncer o les malalties cròniques.

Des de l'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre tràfic a la web. Pot acceptar totes les cookies clicant al botó "ACCEPTAR TOTES LES COOKIES" o acceptar únicament les cookies tècniques clicant el botó "REBUTJAR". Clica AQUÍ. Per a més informació.