Convocatòria oberta del 26/11/2022 fins el 15/12/2022

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DINTRE DEL PROCES D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS PER L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA COM A PERSONAL LABORAL FIX

Informació / Bases.

Anunci de rectificació

Sol·licitud

Sol·licitud (annex 1)

Declaració responsable

Declaració responsable (annex 2).

Obtenció del certifcat de delictes de naturalesa sexual

Cita prèvia (presencial
Online (Cl@ve

Portal del Candidat

https://portaldepersones.hcamposta.cat/feina