La nostra terapeuta ocupacional, Alba Garcia, ens ha preparat la segona sessió de papiroflèxia.

Avui farem un vaixell de paper, però abans de realitzar-lo intenteu fer la sessió 1 una altra vegada (però sense mirar el vídeo).

Recordeu que a les sessions presencials que realitzem a l’Hospital de Dia sempre realitzem un repàs de la sessió anterior.