Per acord del Consell d’Administració de data 3 de desembre de 2018 s’ha aprovat la Oferta Pública d’Ocupació de l’Hospital Comarcal d’Amposta en relació a la Taxa de reposició i a la Taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació temporal, per a la contractació indefinida de les places, en un nombre total de 82 places, de les quals, 3 corresponen a la taxa de reposició i 79 corresponen a la Taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació temporal.

Es fa públic pel coneixement general i als efectes oportuns.

Amposta, a 21 de desembre de 2018

Adam Tomàs Roiget
El President del Consell d’Administració

EDICTE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA