Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 2 llocs de treball de portalliteres com a personal laboral indefinit de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball. (Document PDF)

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos (Document PDF)

Anunci de rectificació llistat provisional d’admesos i exclosos.

Anunci de rectificació al llistat provisional d’admesos i exclocos. (Document PDF)

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos (Document PDF)

Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria supòsit pràctic

Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria supòsit pràctic. (Document PDF)

Resultat del supòsit pràctic, baremació de mèrits i convocatòria entrevista.

Resultat del supòsit pràctic, baremació de mèrits i convocatòria entrevista. (Document PDF)

Anunci de rectificació de baremació de mèrits.

Anunci de rectificació de baremació de mèrits. (Document PDF)

Resultat final del procés de selecció de portalliteres.

Resultat final del procés de selecció de portalliteres. (Document PDF)