Informació / Bases

Informació / Bases

 

Sol.licitud

Sol.licitud (document PDF).

 

Declaració responsable

Declaració responsable (document PDF).

 

Anunci de la convocatòria per la realització d’una entrevista.

Anunci de la convocatòria per a la realització d’una entrevista.

 

Anunci del resultat final per proveïr un lloc de treball d’advocat/ada en règim laboral.

Anunci del resultat final per proveïr un lloc de treball d’advocat/ada en règim laboral.