Convocatòria oberta del 07/04/2023 fins el 26/04/2023

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL DINTRE DEL PROCES D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ PER L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA COM A PERSONAL LABORAL FIX

Bases

Bases de les diferents convocatòries

Funcions del lloc de treball

Advocat
Cap de Comptabilitat i Finances
Cap de Compres i Aprovisionament
Cap d'Atenció a les Persones
Tècnic de Riscos Laborals
Responsable de Qualitat i Formació

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es (28/04/2023)

Advocat
Cap de Comptabilitat i Finances
Cap de Compres i Aprovisionament
Cap d'Atenció a les Persones
Tècnic de Riscos Laborals
Responsable de Qualitat i Formació

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Advocat
Cap de Comptabilitat i Finances
Cap de Compres i Aprovisionament
Cap d'Atenció a les Persones 
Tècnic de Riscos Laborals 
Responsable de Qualitat i Formació

Rectificació

Cap d'Atenció a les Persones

Supòsit pràctic

Lloc i data

Resultats (10/05/2023)

Advocat
Cap de Comptabilitat i Finances
Cap de Compres i Aprovisionament
Cap d'Atenció a les Persones
Tècnic de Riscos Laborals
Responsable de Qualitat i Formació

Entrevistes

Data i hora

Resultats (18/05/2023)

Advocat
Cap de Comptabilitat i Finances
Cap de Compres i Aprovisionament
Cap d'Atenció a les Persones
Tècnic de Riscos Laborals
Responsable de Qualitat i Formació

Sol·licitud

Sol·licitud (annex 1)

Declaració responsable

Declaració responsable (annex 2)

Obtenció del certifcat de delictes de naturalesa sexual

Online (Cl@ve)