Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball de diplomat/da en òptica i optometria com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Relació d’aspirants admesos i exclosos.

Relació d’aspirants admesos i exclosos.

Resultat supòsit pràctic, baremació i convocatòria entrevista.

Resultat supòsit pràctic, baremació i convocatòria entrevista.

Resultat final del procés de selecció d’un lloc de treball de diplomat/da en òptica i optometria.

Resultat  final del procés de selecció d’un lloc de treball de diplomat/da en òptica i optometria.