Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir quatre llocs de treball de tècnic/a de laboratori com a personal laboral de l’hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional d’admessos i exclosos

Llistat provisional d’admessos i exclosos (Document PDF)

Llistat definitiu d’admessos i exclosos

Llistat definitiu d’admessos i exclosos (Document PDF)

Llistat de la relació aprovats i baremació.

Llistat de la relació d’aprovats i baremació. (Document PDF)

Resultat final del procés de selecció de tècnic/a de laboratori.

Resultat final del procés de selecció de tècnic/a de laboratori. (Document PDF)