Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball de netejador/a planxador/a com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Informació i bases (documen en PDF).

 

Sol.licitud

Sol.licitud (document en PDF).

 

Declaració responsable.

Declaració responsable (document en PDF).

Llistat definitiu.

Llistat definitiu (document en PDF).


Resultat de la prova de català.

Resultat de la prova de català (document en PDF).

Anunci de la relació d’aprovat i baremació

Anunci de la relació d'aprovats i baremació(document en PDF).

Resultat final

Resultat final(document en PDF).