Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball de director/a d’organització i cures d’infermeria per a l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Informació  / Bases. (Document PDF).

Sol·licitud.

Sol·licitud. (Document PDF)

Declaració responsable.

Declaració responsable. (Document PDF)

Anunci rectificació punt 5 i 6

Anunci

Llistat provisional 31/08/2022

Llistat

Entrevistes

Horari d'entrevistes

Resultat procés selecció

Resultat final