Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveïr 6 llocs de treball d’auxiliar de clínica àmbit consultes externes com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional admesos i exclosos (Document PDF)

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. CCEE

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. CCEE (Document PDF)

Llistat definitiu d’admesos i exclosos Aux. CCEE

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. CCEE (Document PDF)