Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveïr 6 llocs de treball d’auxiliar de clínica àmbit consultes externes com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional admesos i exclosos (Document PDF)

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. CCEE

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. CCEE (Document PDF)

Llistat definitiu d’admesos i exclosos Aux. CCEE

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. CCEE (Document PDF)

Resultat final prova de català i convocatòria supòsit pràctic àmbit Aux. CCEE

Resultat final prova de cataà i convoctòria supòsit pràctic àmbit Aux. CCEE (Document PDF)

Rectificació resultat prova de català Aux. CCEE

Rectificació resultat prova de català àmbit Aux. CCEE (Document PDF)

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista Aux. CCEE

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista àmbit Aux. CCEE (Document PDF)

Anunci final del procés de selecció Aux. CCEE

Anunci final del procés de selecció Aux. CCEE (Document PDF)

Rectificació de l’anunci final del procés de selecció Aux. CCEE

Rectificació de l’anunci final del procés de selecció Aux. CCEE (Document PDF)

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. CCEE

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. CCEE