Informació / bases

Informació / bases.

 

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

 

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

 

Llistat provisional

Llistat provisional (Document PDF)

 

Llistat definitiu

Llistat definitu(Document PDF)

 

Anunci del canvi de lloc del supòsit pràctic

Anunci del canvi del lloc del supòsit pràctic (Document PDF)

 

Resultat de la prova de català

Resultat de la prova de català (Document PDF)

 

Resultat definitiu baremació de mèrits i resultat supòsit pràctic

Resultat definitiu baremació de mèrits i resultat supòsit pràctic (Document PDF)

 

Anunci de rectificació de la valoració de mèrits.

Anunci de rectificació de la valoració de mèrits. (Document PDF)

 

Anunci de la convocatòria per a la realització d’una entrevista.

Anunci de la convoatòria per a la realització d’una entrevista. (document PDF)

 

Anunci resultat final.

Anunci resultat final  (document PDF)