Informació/Bases
Informació/Bases
Sol·licitud per al procés de selecció
Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)
Declaració responsable
Declaració responsable (Document PDF)

Anunci ajornament de la convocatòria
Anunci ajornament de la convocatòria (Document PDF)

Llistat provisional.
Llistat provisional (Document PDF)

Llistat definitiu.
Llistat definitiu (Document PDF)

Resultat de la prova del nivell C de català.
Resultat de la prova del nivell C de català (Document PDF)

Lloc i data del supòsit pràctic.
Lloc i data del supòsit pràctic (Document PDF)

Anunci canvi d’hora.
Anunci canvi d'hora (Document PDF)
Assignació aules.
Assignació aules (Document PDF)

Anunci de la relació d’aprovats, baremació i convocatòria entrevista
Anunci de la relació d'aprovats, baremació i convocatòria entrevista (Document PDF)

Anunci de  rectificació de mèrits
Anunci de rectificació de mèrits (Document PDF)

Anunci resultat final
Anunci resultat final (Document PDF)

Anunci resultat final per ordre de puntuació
Anunci resultat final per ordre de puntuació(Document PDF)