Informació/Bases
Informació/Bases
Sol·licitud per al procés de selecció
Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)
Declaració responsable
Declaració responsable (Document PDF)

Anunci de rectificació d’experiència professional
Anunci de rectificació d'experiència professional(Document PDF)

Anunci ajornament de la convocatòria
Anunci ajornament de la convocatòria(Document PDF)

Llista provisional
Llistat provisional(Document PDF)

Llista definitiu
Llistat definitiu(Document PDF)

Resultat de la prova del nivell C de català
Resultat de la prova del nivell C de català(Document PDF)

Lloc i data del supòsit pràctic
Llocs i data del supòsit pràctic(Document PDF)

Anunci canvi d’hora
Anunci canvi d'hora(Document PDF)

Assignació aules
Assignació aules(Document PDF)

Anunci de la relació d’aprovats, baremació i convocatòria entrevista
Anunci de la relació d'aprovats, baremació i convocatòria entrevista(Document PDF)

Anunci de rectifcació de mèrits
Anunci de rectificació de mèrits(Document PDF)

Anunci resultat final
Anunci resultat final(Document PDF)

Anunci resultat final per ordre de puntuació
Anunci resultat final per odre de puntuació(Document PDF)