Informació/Bases

Informació/Bases

 

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

 

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

 

Llistat provisional

Llistat provisional (Document PDF)

 

Llistat definitiu

Llistat definitiu (Docuemtnt PDF)

 

Resultat de la prova de català

Resultat de la prova de català(Document PDF)

 

Anunci ajornament de la convocatòria

Anunci ajornament de la convocatòra (Document PDF)

 

Anunci data del supòsit pràctic.

Anunci data del supòsit pràctic (Document PDF)

Anunci de la relació d’aprovats i baremació.

Anunci de la relació d'aprovats i baremació(Document PDF)

Anunci resultat final.

Anunci resultat final (Document PDF)