Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de supervisor/a en l’àmbit d’urgències com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Informació / Bases.

Sol·licitud.

Sol·licitud (document PDF)

Declaració responsable.

Declaració responsable (document PDF).

Llistat definitiu.

Llistat definitiu (document PDF).

Anunci de la relació d’aprovats i baremació.

Anunci de la relació d'aprovats i baremacio (document PDF).

Resultat final.

Resultat final (document PDF).