Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveïr 1 lloc de treball d’auxiliar de clínica àmbit radiologia com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional admesos i exclosos

Llistat provisional admesos i exclosos (Document PDF)

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. RX

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. RX (Document PDF)

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. RX

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. RX (Document PDF)

Resultat final prova de català i convocatòria supòsit pràctic àmbit Aux. RX

Resultat final prova de català i convoctòria supòsit pràctic àmbit Aux. RX (Document PDF)

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista Aux. RX

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista Aux. RX (Document PDF)

Resultat final del procés de selecció Aux. RX

Resultat final del procés de selecció Aux. RX (Document PDF)

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. RX

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. RX (Document PDF)