Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveïr 1 lloc de treball d’auxiliar de clínica àmbit quirúrgic i esterilització com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Anunci de rectificació

Anunci de rectificació (Document PDF)

Llistat provisional admesos i exclosos

Llistat provisional admesos i exclosos (Document PDF)

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. QUIR

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. QUIR (Document PDF)

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. QUIRÒFAN

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. Quiròfan (Document PDF)

Resultat final prova de català i convocatòria supòsit pràctic àmbit Aux. QUIRÒFAN

Resultat final prova de català i convocatòria supòsit pràctic àmbit Aux. Quiròfan (Document PDF)

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista Aux. QUIRÒFAN

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista Aux. Quiròfan (Document PDF)

Anunci de rectificació de baremació de mèrits

Anunci de rectificació de baremació de mèrits (Document PDF)

Resultat final del procés de selecció Aux. clínica àmbit Quiròfan

Resultat final del procés de selecció Aux. clínica àmbit Quiròfan (Document PDF)

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. clínica àmbit Quiròfan

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. clínica àmbit Quiròfan (Document PDF)