-La professionalitat del metges i personal sanitari és el més ben valorat

-El temps d’espera i la senyalització els punts dèbils del centre sanitari.

Una enquesta realitzada recentment per l’empresa CERES encarregada per el departament de comunicació de l’Hospital Comarcal ha destacat l’alt grau de satisfacció dels usuari d’aquest entre sanitari de la comarca del Montsià.

Una enquesta realitzada en un univers de 241 persones amb un grau de fiabilitat del 95%  i respon a la necessitat del hospital de conèixer els punts forts i els punts de millora  del centre hospitalari.

Segons l’enquesta en un barem del 1 al 10 ,la professionalitat del personal sanitari ,metges i infermeres així com auxiliars són el més valorats seguits de la neteja del centre. Tots puntuen per damunt del 9. Per contra  les puntuacions més baixes tot i que  superiors al 7 es troben la senyalització del centre així com els temps d’espera tant a urgències com en consultes externes. També la dificultat d’accedir a informació mitjançant les línies telefòniques i la comoditat de les sales d’espera.

L’estudi es va fer tant als serveis  d’urgències en 37% com a consultes externes en un 34% i hospitalització amb  29%, on els persones entrevistades fluctuaven entre els 35  i els 75  anys d edat. Tot que 4 de cada 10 usuaris del centre te més de 65 anys i la edat mitjana dels entrevistats es situa en els 57 anys

Pel que fa al temps d’espera per ser atesos el 80 % dels pacient  asseguren que triguen entre 15 i 30 minuts a ser atesos a urgències en triatge com també´per a consultes externes, essent sols el  8 %  el que assegura superar els 60 minuts d’espera pe a ser atesos.

L’enquesta de satisfacció dels usuaris de l’Hospital Comarcal d’Amposta també destaca la necessitat de millorar els canals d’informació als pacients , tant a les xarxes com als mitjans de comunicació.

Des de la direcció del centre sanitari han endegat un pla de comunicació interna i externa per a millorar aquests aspectes comunicatius a l’hora que s’està treballant en un nou pla de senyalització interior del centre i  també en  la millora de la pagina web i intranet per agilitzar els processos de comunicació del centre  i aprofundir en la millora del servei als usuaris de l’Hospital.