L’any 2019, L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va assenyalar el 17 de setembre com
el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient amb l'objectiu de motivar a la població,
promovent accions de millora a nivell mundial en l’àmbit de la salut.

L’Hospital te desplegats diferents projectes, alineats al Departament de Salut, amb
l'objectiu de minimitzar els errors que es puguin derivar de la pràctica assistencial i
millorar en la qualitat i seguretat al pacient.

Mitjançant una taula informativa, la nostra referent ha realitzat difusió als usuaris
explicant-los les diferents propostes que hi ha a l'Hospital. I els professionals hem
realitzatuna enquesta que medeix la cultura de seguretat del pacient a les
organitzacions sanitàries.