Convocatòria oberta del 24/05/2023 fins el  02/06/2023

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR 1 LLOC DE TREBALL DE LOGOPEDA DINTRE DE LA TAXA DE REPOSICIÓ PER L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA COM A PERSONAL LABORAL FIX

Bases

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Sol·licitud (annex 1)

Declaració responsable

Declaració responsable (annex 2)

Obtenció del certifcat de delictes de naturalesa sexual

Online (Cl@ve)

Llistats

Admesos/es i exclosos/es