Convocatòria oberta del 07/04/2023 fins el 26/04/2023

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR DIFERENTS LLOCS DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIUS DINTRE DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ PER L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA COM A PERSONAL LABORAL FIX

Bases

Bases de la convocatòria

Llistats provisionals admesos/es i exclosos/es  (28/05/2023)

Auxiliar Administratiu Contractació
Auxiliar Administratiu Facturació
Auxiliar Administratiu

Llistats definitius admesos/es i exclosos/es

Auxiliar Administratiu Contractació
Auxiliar Administratiu Facturació
Auxiliar Administratiu

Llistats mèrits, supòsit pràctic i entrevistes.

Auxiliar Administratiu Contractació
Auxiliar Administratiu Facturació
Auxiliar Administratiu

Resultat

Auxiliar Administratiu Contractació
Auxiliar Administratiu Facturació
Auxiliar Administratiu

Sol·licitud

Sol·licitud (annex 1)

Declaració responsable

Declaració responsable (annex 2)

Obtenció del certifcat de delictes de naturalesa sexual

Online (Cl@ve)