Convocatòria oberta del 07/04/2023 fins el 26/04/2023

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR DE CONTROL D’ACCESSOS DINTRE DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ PER L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA COM A PERSONAL LABORAL FIX

 

Bases

Bases de la convocatòria

Rectificació Nivell de Català

Llistats

Provisional admesos/es i exclosos/es

Definitiu admesos/es i exclosos/es

Prova de català

Resultat de la prova

Supòsit pràctic

Lloc i data

Resultats 

Mèrits i prova escrita

Entrevistes

Data i hora

Puntuació entrevista

 

Sol·licitud

Sol·licitud (annex 1)

Declaració responsable

Declaració responsable (annex 2)

Obtenció del certificat de delictes de naturalesa sexual

Online (Cl@ve)