L’Hospital Comarcal d’Amposta, és hereu de l’antiga Clínica Arrossera. Els mateixos impulsors de la Cambra Arrossera van ser, a partir de l’any 1944, els fundadors del “Servicio Médico Cooperativo” o, el que és el mateix, la Clínica Arrossera d’Amposta, que fou construïda a l’avinguda d’Alcalde Palau. Onze anys més tard, l’any 1955 va tenir lloc la inauguració d’un nou edifici situat al carrer Jardí. Tanmateix, com que l’ús era exclusiu per al soci, una part de la població no tenia accés a l’assistència hospitalària. Les perspectives de futur comencen a canviar quan el 28 d’abril de l’any 1978, l’aleshores President de la Generalitat, el Molt Honorable Josep Tarradelles, presideix l’acte de col·locació de la primera pedra a l’edifici que hauria d’acollir l’Hospital Comarcal, un centre que ja es recollia en el Mapa Sanitari de Catalunya i que en aquells moments estava elaborant la Conselleria que encapçalava el Dr. Ramon Espasa.

El 1979 el Sr. Manel Pujol Guàrdia, president de la Clínica, rep una nova mostra de suport a l’Hospital en forma de carta signada pel conseller de Sanitat, on li dóna l’enhorabona per l’inici de les obres i l’encoratja a continuar treballant en el projecte i es crea una Societat Anònima Municipal, fet que garanteix el futur de la Clínica.

Ara bé, no és fins el 1991 que els Serveis Assistencials, adquirits un any abans per l’Ajuntament d’Amposta sota la fórmula d’actiu per passiu per tal de garantir-ne la viabilitat, s’amplien amb la inauguració de la Residència d’Avis i el desembre de 1993, es col·loca la primera pedra del Cap d’Especialitats, que serà inaugurat el 1995. A partir d’aquest moment es cobreixen una part fonamental de les necessitats assistencials dels ciutadans del Montsià, però encara queda una part del camí per recórrer. L’obertura d’un Servei d’Urgències comarcal l’any 1999 va ser, sens dubte, un nou pas cap a l’Hospital Comarcal.

L’Hospital Comarcal d’Amposta, avui

Amb l’Hospital Comarcal d’Amposta, una vella reivindicació del municipi es millora un nivell d’atenció sanitària i social que els usuaris ja consideren bo. Per fer realitat l’Hospital Comarcal s’ha realitzat una important obra d’adequació de l’edifici existent per tal d’incorporar una unitat d’hospitalització de curta estada amb 40 llits i un complet bloc quirúrgic amb sala de parts, amb una superfície total de 4.540 m2 (2.030 m2 d’ampliació i 2.510 m2 de reforma).

Des del punt de vista funcional, entre els serveis que s’integren a l’activitat assistencial comarcal cal destacar la Unitat d’Hospitalització de Curta Estada, que està ubicada a la planta segona de la construcció resultant i que ocupa una superfície de 1.369 m2, la qual cosa permet disposar de 22 habitacions i 40 llits a més d’espais de control infermeria, despatxos mèdics, àrees de servei de públic, personal i petits espais de reserva per una possible ampliació futura.

Missió, Visió i Valors

Missió
“Situar a les persones en el centre de la nostra atenció, oferint una assistència de qualitat basada en la millora continua, l’evidència científica i el compromís ètic”.

Visió
“Ser referents i reconeguts en l’àmbit de la salut, apostant per la innovació, eficiència i sostenibilitat i amb un model centrat en la persona aportant valor als usuaris i als
professionals”.

Valors

Codi Ètic

  1. Procurar a les persones ateses als nostres centres una atenció sanitària i social excel·lent adaptada als recursos existents, des d’una visió global biològica, psicològica, social i espiritual.
  2. Respectar per igual als nostres pacients sense diferenciar-los per condició social, sexe, raça, religió o creences.
  3. Vetllar per la dignitat de la persona des de l’inici fins a la fi de la seva vida.
  4. Proporcionar confort a les persones ateses al s nostres centres, respectant la seva intimitat en tots els àmbits, garantint la confidencialitat.
  5. Respectar el dret a la informació referent a la salut i l’autonomia del pacient.
  6. Els Serveis Assistencials han de garantir un tracte humà, cordial i digne als familiars, acompanyants i voluntaris.
  7. El centre ha de vetllar per la satisfacció dels seus professionals, basant les seves relacions en el respecte, la lleialtat i honestedat.
  8. Els professionals han d’ésser conscients dels seus compromisos ètics davant les persones, els companys, el centre, la comunitat i altres institucions. és un imperatiu dels professionals que treballen al sistema sanitari la cooperació entre sí i amb els qui el serveixen.