Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 llocs de treball de terapeuta ocupacional com a personal interí laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Anunci de rectificació de l’òrgan selecció.

Anunci de rectificació de l’òrgan selecció (Document PDF)