Informació / bases.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 2 llocs de treball d’oficial administratiu/va , àmbit facturació i control de gestió, com a personal laboral de l’hospital comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

 

Sol.licitud per al procés de selecció.

Sol.licitud per al procés de selecció (document PDF)

 

Declaració responsable.

Declaració responsable (document PDF).