Informació/Bases
Informació/Bases
Sol·licitud per al procés de selecció
Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)
Declaració responsable
Declaració responsable (Document PDF)

Anunci de rectificació d’experiència professional
Anunci de rectificació d'experiència professional(Document PDF)

Anunci ajornament de la convocatòria
Anunci ajornament de la convocatòria(Document PDF)