Informació / bases.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball d’auxiliar administratiu/va àrea contractació com a personal laboral de l’hospital comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

 

 

Sol.licitud per al procés de selecció.

Sol.licitud per al procés de selecció (document PDF)

 

 

Declaració responsable.

Declaració responsable (document PDF).

 

Llistat provisional.

Llistat provisional (document PDF).

 

Llistat definitiu.

Llistat definitiu (document PDF).

 

Anunci del canvi del lloc del supòsit pràctic.

Anunci del canvi del lloc del supòsit pràctic (document PDF).

 

Resultat de la prova de català.

Resultat de la prova de català (document PDF).

 

Resultat definitiu baremació de mèrits i resultat supòsit pràctic.

Resultat definitiu baremació de mèrits i resultat supòsit pràctic (document PDF).

 

Anunci de rectificació de la valoració de mèrits.

Anunci de rectificació de la valoració de mèrits. (document PDF).

 

Anunci de la convocatòria per a la realització d’una entrevista.

Anunic de la convocatòria per a la realització d’una entrevista. (document PDF)

 

Anunci del resultat definitiu.

Anunci del resultat definitiu  (document PDF)

 

Anunci de rectificació puntuació d’entrevista.

Anunci de rectificació puntuació d’entrevista. (document PDF).