Informació/Bases
Informació/Bases

 

Sol·licitud per al procés de selecció
Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

 

Declaració responsable
Declaració responsable (Document PDF)

 

Llistat provisional
Llistat provisional (Document PDF)

 

Llistat definitiu
Llistat definitiu (Docuemtnt PDF)

 

Resultat de la prova de català
Resultat de la prova de català(Document PDF)

 

Anunci ajornament de la convocatòria

Anunci ajornament de la convocatòra (Document PDF)