Informació i bases

Informació i bases (document PDF)

 

Sol.licitud

Sol.licitud (document PDF).

 

Declaració responsable

Declaració responsable (document PDF)

 

Anunci ajornament de la convocatòria

Anunci ajornament de la convocatòria (document PDF)

Llistat provisional

Llistat provisional (document PDF)

Llistat definitiu

Llistat definitiu (document PDF)

Anunci de la relació d’aprovats i baremació

Anunci de la relació d'aprovats i baremació (document PDF)

Anunci del resultat final.

Anunci del resultat final. (document PDF)