Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 10 llocs de treball d’auxiliar de clínica àmbit aguts com a personal laboral de l’Hospital Comarcal d’Amposta i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos (Document PDF)

Anunci de rectificació llistat d’admesos i exclosos

Anunci de rectificació llistat provisional d’admesos i exclosos (Document PDF)

Llistat provisional rectificat d’admesos i exclosos

Llistat provisional rectificat d’admesos i exclosos (Document PDF)

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. AGUTS

Data prova de català i supòsit pràctic Aux. AGUTS (Document PDF)

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. AGUTS

Llistat definitiu admesos i exclosos Aux. AGUTS (Document PDF)

Resultat final prova de català i convocatòria supòsit pràctic àmbit Aux. AGUTS

Resultat final prova de català i convocatòria supòsit pràctic àmbit Aux. AGUTS (Document PDF)

Rectificació prova de català Aux. AGUTS

Rectificació prova de català  Aux. AGUTS (Document PDF)

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convocatòria entrevista Aux. AGUTS

Resultat supòsit pràctic, baremació mèrits i convoctòria entrevista Aux. AGUTS (Document PDF)

Resultat final del procés de selecció Aux. AGUTS

Resultat final del procés del selecció Aux. Aguts (Document PDF)

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés de selecció Aux. AGUTS

Llistat definitiu per ordre de puntuació del procés del selecció Aux. Aguts (Document PDF)